Gebruik en Voorwaarden

Zoals op alle foto's op het internet rust ook op de foto's op www.janvinkfotografie.nl en www.nature-escape.nl auteursrechten.
Het gebruik van deze foto's is zonder schriftelijke toestemming van Jan Vink dan ook niet toegestaan.

Indien u gebruik wilt maken van beeldmateriaal van nature-escape.nl en janvinkfotografie.nl kunt u, naast de mogelijkheid om foto's op papier, canvas of op plexiglas te bestellen (zie knop bestellen bij iedere foto), geheel vrijblijvend een offerte aanvragen voor een digitaal bestand.
U wordt verzocht dan wel aan te geven voor welke toepassing u de betreffende foto('s) wilt gebruiken, bijv.: tijdschrift / krant in dat geval de grootte van de oplage en afmeting van de te gebruiken foto, gebruik voor digitale presentatie (lage resolutie) of enig ander gewenst gebruik.
Andere formaten zijn veelal ook mogelijk; u kunt dit dan ook aangeven.
Indien u dezelfde foto('s) meerdere keren wilt gebruiken, dient u dit ook aan te geven.


Voor ideologische instellingen op het gebied van natuur en milieu gelden aangepaste tarieven. Vraag hier a.u.b. naar!


U ontvangt spoedig daarna de offerte en besluit vervolgens om wel of niet tot gebruik over te gaan. In deze offerte is ook een keuzemogelijkheid voor de manier van verzenden opgenomen.

U kunt kiezen voor ontvangst via:
- e-mail (geen extra kosten)
- internet; via een met een wachtwoord beveiligde url te downloaden (grote bestanden). Deze url en het wachtwoord worden u per e-mail toegestuurd.
- CD-rom of DVD (extra administratie- en portokosten; zie dan de offerte).

Nadat uw betaling is ontvangen wordt het beeldmateriaal, inclusief de schriftelijke toestemming voor gebruik, naar u toegestuurd. Bedrijven en/of instellingen ontvangen gelijktijdig met de digitale bestanden een factuur. Ik verzoek u deze binnen 14 dagen te betalen.
Bij het gebruik van mijn foto's draagt u, als gebruiker, in alle gevallen zorg voor de vermelding van de tekst: Foto('s): www.janvinkfotografie.nl
Voor gebruik van de op deze websites getoonde foto’s voor vertoning in het openbaar of voor publicatie gelden de navolgende voorwaarden:

 1. Aanvaarding van de levering houdt in dat gebruiker akkoord gaat met de hierna volgende voorwaarden.
 2. Gebruik door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Jan Vink.
 3. Het gebruik is alleen toegestaan tot hetgeen is overeengekomen tussen gebruiker en Jan Vink.
 4. Na gebruik dient gebruiker alle kopieën van de foto's, dus ook opslagmedia, als DVD of CD, te vernietigen.
 5. Foto's mogen niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd, geprojecteerd,overgezet op elektronische media of op enige manier worden gebruikt zonder:
  1. Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming onder vermelding van rechten en voorwaarden.
  2. Volledige betaling van de factuur.
 6. De vergoeding voor ieder ander gebruik, dat niet vooraf werd overeengekomen, is tweemaal de normale vergoeding voor dergelijk gebruik.
 7. Gebruiker biedt alle bescherming van het auteursrecht. De begeleidende regel: "foto('s) janvinkfotografie.nl", moet bij elk gebruik worden toegevoegd.
 8. Voor zaken, waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de bepalingen en interpretaties van de Nederlandse wetgeving.

WAARSCHUWING:

Op de foto's die u, als gebruiker, hebt ontvangen rust auteursrecht.
Alle gebruik, anders dan is overeengekomen vormt een schending van het auteursrecht. Als u het overeengekomen gebruik wilt wijzigen of de foto’s op een andere manier wilt gebruiken, neem dan a.u.b. contact op voor schriftelijke toestemming (contact op homepage janvinkfotografie en nature-escape.nl).
Bij onduidelijkheid over of verschil van mening betreffende deze schriftelijke toestemming dient u binnen 48 uur contact op te nemen, anders worden deze geacht correct te zijn.